Державна агенція з питань електронного врядування при Кабінеті Міністрів України та робоча група з урядової політики в е-урядуванні проводять обговорення проекту «Зеленої книги» – державної політики в сфері електронного урядування. Проект документу вже презентовано громацьким експертам та біснесу в Києві, триває презентація в регіонах. В планах громацьких слухань провести презентації в десяти обласних центрах.

Громадська ініціатива «Електронні вибори», за підтримки Державної агенції з питань електронного урядування, ініціювала он-лайн обговорення тексту “Зеленої книги”для всіх зацікавлених осіб та експертів в галузях електронного документообігу та е-урядування. Текст проекту книги було розміщено в онлайн системі що дозволяє спільнуроботу над книгою, коментування та прийом зауважень.

Всі пропозиції, внесені он-лайн, будуть враховані робочою групою під час підсумкового засідання. Пропозиції та зауваження приймаються до 12 грудня 2014 р. включно. Запрошуємо приєднатися до обговорення на сайті www.e-zakon.org.

«Зелена книга» – це документ, який використовується урядами європейських країн для декларування та обговорення головних напрямів та змісту державної політики у тій чи інші сфері.

Головною особливістю «Зеленої книги» є те, що цей документ з реалізації державної політики передує розробці конкретних нормативно-правових актів та ухваленню рішень і передбачає попереднє ретельне вивчення та відкрите публічне обговорення ключових проблем в певній сфері державної політики, а також способів їх вирішення.

Конкретні рішення органів влади розробляються та ухвалюються на виконання тієї державної політики, яка викладена у «Білій книзі», що розробляється за результатами «Зеленої книги». Таким чином забезпечується цілісність, системність та послідовність у проведенні державної політики, прозорий та відкритий до пропозицій заінтересованих сторін процес її підготовки.

Leave a Reply

Your email address will not be published.