Запрошення організацій громадянського суспільства до подання заявок на фінансування та участь у програмах.

Громадська організація «Родинне коло» запрошує організації громадянського суспільства до подання заявок на фінансування та участь у програмах. Програми фінансуються за підтримки СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНА – ІНВЕСТ – 21 ВІК».

Програма розповсюджуеться тільки в зазначених областях:
Закарпатська , Київська , Львівська , Одеська , Черкаська .

Програми розраховані від 3 до 5 років та мають такий перелік:
1. ПРОГРАМА «Бібліотека – громада: відкритий простір для діалогу».

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Метою Програми є створення умов для розвитку громадських бібліотечних центрів на території України , шляхом реалізації комплексу заходів, спрямованих на забезпечення конституційного права громадян на доступ до інформації, зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек, запобігання скороченню чисельності бібліотек, особливо у сільській місцевості та всебічне сприяння розвитку інформаційного, науково-технічного, економічного і культурного потенціалу.

Розмір фінансування 156 000 гривень.
2. «СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ».

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації; максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Розмір фінансування 174000 гривень.
3. Програма «Соціально-економічного та культурного розвитку на 2015-2020 роки».

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Програма базується на аналізі основних показників соціально-економічного розвитку України за попередні періоди, визначенні основних чинників, які стримують її розвиток. Вона передбачає забезпечення узгоджених спільних дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства задля втілення єдиної державної політики розвитку України.

Головна мета підвищити громадську активність, а особливо, в селищній та сільській місцевості.

Розмір фінансування 516000 гривень.
Для участі у програмах потрібно надати ТІЛЬКИ в ЕЛЕКТРОННОМУ вигляді:

заповнену форму заявки українською мовою;
• скан-копію Свідоцтва про державну реєстрацію;
• скан-копію Статуту організації (розділи «мета та завдання організації»);
скан-копію довідки з Державної податкової адміністрації про присвоєння ознаки неприбутковості;
• банківські реквізити організації.
Просимо надсилати форми заявок на адреси: Rodynne_kolo@ukr.net з приміткою «Конкурс грантів 2015».
Заявки отримані після 1 лютого 2015 року не розглядатимуться.
За дату подання проекту вважається дата його відправлення на електронну скриньку.

З усіма запитаннями просимо звертатися до:

Чупріянова Анатолія, регіонального менеджера: Rodynne_kolo@ukr.net, тел. + 38 0663685055,
+38 0965988636

Leave a Reply

Your email address will not be published.