Європейська Комісія опублікувала конкурс проектів «Програма підтримки громадянського суспільства в Україні – 2015».
Загальна мета цього конкурсу полягає в зростанні ролі громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та комплексному соціально-економічному розвитку в Україні.
Конкурс проектів містить три компоненти з такими конкретними цілями:
Компонент 1: зростання ролі громадянського суспільства у сприянні демократичним реформам та підвищення підзвітності та відповідальності державної влади, зокрема:
  •  підвищення підзвітності та прозорості влади:
– здійснення моніторингу управління бюджетними коштами та зростання поінформованості громадськості про процес ухвалення державного бюджету та його витрати, включаючи питання державних закупівель, збору доходів та державної допомоги;
– здійснення моніторингу та вимірювання прогресу щодо виконання зобов’язань в сфері державної антикорупційної політики; моніторинг та сприяння ухваленню нового антикорупційного законодавства; та моніторинг діяльності антикорупційних органів;
– поліпшення реалізації та подальше сприяння доступу до публічної інформації шляхом спостережної діяльності організацій громадянського суспільства, громадських ініціатив та громадян.
  • зростання залучення організацій громадянського суспільства до процесів моніторингу та публічного діалогу з органами влади щодо секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди про асоціацію в таких секторах як:

– правова, конституційна, судова та виборча реформи, фінансування політичних партій, реформа державного управління, охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика, транспорт, земельна реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки продуктів харчування.

Компонент 2: зростання ролі громадянського суспільства в комплексному соціально-економічному розвитку в Україні, зокремасеред’ громад, постраждалих внаслідок конфлікту: в запобіганні конфліктів, управлінні конфліктами та роботі в пост-конфліктних середовищах, а саме:
  • сприяння комплексному прийняттю рішень щодо соціально-економічного розвитку на місцевому та регіональному рівнях; посилення спроможностей громадян впливати на місцевий розвитку шляхом підвищення їх обізнаності, кампаній громадянської освіти, представництва і захисту інтересів та мобілізації громад;
  • просування демократичних цінностей за допомогою культури, діалогу та мобілізації громад; підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток громадської активності та толерантності;
  • підтримка ініціатив, спрямованих на соціальну та економічну інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах в таких сферах як аспекти економічного стану та наявності засобів до життєдіяльності, інформаційний простір, доступ до соціальних та адміністративних послуг.
Компонент 3: посилення спроможностей та потенціалу організацій громадянського суспільства та нових ініціатив, зокрема в сферах, що стосуються компонентів 1 та 2, шляхом:
  • розвитку спроможностей та менторських програм;
  • фінансовій підтримці третім сторонам, або субгрантингу.
Загальний бюджет цього конкурсу проектів складає 5,000,000 євро. Розмір індивідуальних грантів має складати від 300 000 євро до 1 500 000 євро в залежності від компоненту, на який подана проектна пропозиція. Запланована тривалість проектів має складати від 24 до 45 місяців.
Контакти +380 (44) 390 8010
Deadline21 травня 2015 р.

Leave a Reply

Your email address will not be published.