Президенту України

Прем’єр-міністру України

Голові Верховної Ради України

народним депутатам України

ЗВЕРНЕННЯ

учасників всеукраїнської конференції

«Підвищення якості адміністративних послуг шляхом посилення впливу громадянського суспільства на державну політику у цій сфері»,

що відбулась 18-19 грудня 2014 року (м. Київ)

За результатами обговорення актуальних проблем у сфері надання адміністративних послуг в Україні, учасники конференції – представники громадськості з понад 40 міст України, ухвалили звернення щодо необхідності здійснення таких кроків державної політики.

1. Забезпечити неухильну політику децентралізації, зокрема через делегування органам місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг(реєстрація місця проживання, видача паспортних документів, державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, реєстрація актів цивільного стану, речових прав, реєстрація автотранспортних засобів, оформлення посвідчень водія тощо). З цією метою необхідно:

1.1. Забезпечити якнайшвидше прийняття Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» (проект розроблений робочою групою Мінрегіонбуду, оприлюднений для обговорення 6 жовтня 2014 р.);

1.2. Забезпечити належне виконання Державною міграційною службою України (ДМС) та Укрдержреєстром розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» та вжити заходів для налагодження конструктивної співпраці цих ЦОВВ з органами місцевого самоврядування та районними державними адміністраціями як органами що утворили ЦНАП.

1.3 Припинити практику утворення відомчих «прозорих офісів» (зокрема, «Сервіс паспорт» ДМС, Центри з надання послуг ДАІ МВС тощо) та дотримуватися політики децентралізації повноважень і утворення інтегрованих офісів (ЦНАП).

2. Першочергово впорядкувати надання адміністративних послуг ДМС, зокрема щодо видачі паспортних документів. З цією метоюнеобхідно:

2.1. Забезпечити прийняття Закону «Про документи України, що посвідчують особу та дають право виїзду за кордон» (реєстраційний номер № 4751 у Верховній Раді України попереднього скликання), що також дасть можливість зупинити створення величезної антидемократичної бази даних – Єдиного державного демографічного реєстру – та заощадить невиправдані державні витрати;

2.2. Ліквідувати Державне підприємство «Документ» у сфері управління ДМС, яке незаконно здійснює надання адміністративних послуг та стягнення додаткових коштів з громадян, всупереч Закону України «Про адміністративні послуги»;

2.3. Забезпечити виконання усіма працівниками ДМС Постанови Верховного Суду України від 3 грудня 2013 року у справі № 21-416а13 щодо оплати паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Притягти винних посадових осіб ДМС до кримінальної відповідальності за систематичне невиконання зазначеного судового рішення.

3. Визначитися щодо питання вироблення державної політики у сфері адмінпослуг та її наступними пріоритетами. З цією метою необхідно:

3.1. Забезпечити належну координацію діяльності міністерств з вироблення державної політики у сфері адмінпослуг, оскільки за цю сферу юридично відповідає Мінекономрозвитку, а фактично формують її насамперед Мінрегіонбуд, Мінюст та МВС;

3.2. Забезпечити законодавче впорядкування відносин щодо оплати адміністративних послуг, зокрема забезпечити прозорість порядку визначення розмірів плати (адміністративного збору) за конкретні адміністративні послуги, через ухвалення Закону «Про адміністративний збір»;

3.3. Прискорити внесення до Верховної Ради України проекту Закону «Про адміністративну процедуру» (розробленого робочою групою Мін’юсту) та його ухвалення у першій половині 2015 року;

3.4. Впроваджувати політику дерегуляції (кардинального скорочення кількості адміністративних послуг), децентралізації та адміністративного спрощення.

26.12.2014

Від імені та за дорученням учасників конференції, її організатори:

Віктор Тимощук, заступник Голови Правління Центру політико-правових реформ

Вадим Пивоваров, Виконавчий директор Асоціації «УМДПЛ»

Leave a Reply

Your email address will not be published.