В офісі Центру Тамариск відбувся тренінг «Основи громадської експертизи»

16 січня 2016 року в місті Дніпропетровськ в офісі Центру підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск» відбувся тренінг «Основи громадської ексзпертизи».

Тренінг проводився в рамках проекту «Демократизація, права людини і розвиток громадянського суспільства в Україні» за підтримки Програми розвитку ООН

Тренером був Олексій Літвінов.

Учасниками тренінгу були представники громадські активісти, представники громадських організацій, які працюють на території Підгородненської міської  ради, депутати па представники   Підгородненської міської ради.

Учасники тренінгу познайомилися з основами громадської експертизи діяльності органів влади та отримали практичні інструменти для підвищення своєї компетенції для подальшої  конструктивної взаємодії із органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.

Під час тренінг були розглянуті основні аспекти планування, організації та проведення громадської експертизи. Особливу увагу було приділено нормативно-правовому забезпеченню громадської експертизи, аналізу можливостей та існуючого досвіду проведення громадської експертизи інститутами громадянського суспільства в Дніпропетровській області та в Україні. Учасники тренінгу наводили приклади з власного досвіду та робили припущення за яких умов громадська експертиза може допомогти у розв’язанні проблем місцевого значення та які ресурси для цього необхідні. Протягом тренінгу учасники застосовували метод мозкового штурму, роботи у малих групах з постійною ротацією, презентації напрацювань у малих групах, обговорення ходу виконання завдань, виявлення сприятливих та несприятливих факторів, розробки механізмів нейтралізації негативних факторів тощо. Учасники тренінгу отримали практичні поради щодо пошуку джерел інформації,  підготовки запитів на доступ до публічної інформації. Результатом виконання фінального завдання стала підготовка запиту до органу влади на проведення громадської експертизи. Після чого учасники з іншої групи (які виконували роль представників органу влади) перевірили належне виконання вимог чинного законодавства та підготували обґрунтування відмови у проведенні громадської експертизи на основі недотримання формальних вимог виявлені у запиті на проведення громадської експертизи.

Особливу увагу було приділено підвищенню спроможності учасників тренінгу правильно обирати проблему, яку планується розв’язати за допомогою громадської експертизи, її відокремлення від причин та наслідків, розробки методології проведення громадської експертизи, повноважень консультативно-дорадчих органів утворених при органах виконавчої влади, особливостям підготовки експертного висновку та експертних пропозицій, їх обговоренню на колегії органу влади та організації контролю за їх врахуванням.

Наприкінці тренінгу учасники обрали дві проблемні сфери (тарифи на вивезення твердих побутових відходів та тарифи на пасажирські перевезення), які будуть розв’язані за допомогою використання знань і навичок отриманих під час тренінгу. Складено перелік необхідної інформації та проекти запитів щодо отримання публічної інформації. Створено ініціативну групу та заплановано проведення наступних тренінгів і круглих столів з подальшою перспективою проведення повноцінної кампанії адвокати.

16_тренинг_1 16_тренинг_4 16_тренинг_5 16_тренинг_7 16_тренинг_11 16_тренинг_13

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.