18-20 листопада 2019 року у м. Дніпро було проведено тренінг «Якісна комунікація: основа ефективності громадських діячів» в рамках  Школи Інформування та Комунікації для громадських активістів з Східної та Центральної України.

Під час тренінгу учасники отримали практичні знання та інструменти для розвитку навичок професійних комунікаторів.

Дізналися про ключові принципи, що допомагають розвивати комунікацію в стилі «виграв – виграв», та сформулювали власні комунікаційні цілі в контексті цілей громадських організацій, які вони представляють.

Роботу від час тренінгу булу зосереджено на міжособистісних комунікаціях, та було спрямовано на розвиток таких компетенцій, як спостережливість, активне слухання та фактичне мислення.

Велику увагу було приділено навичкам ефективного невербального спілкування з урахуванням ведучої репрезентативної системи співрозмовника.

Учасники тренувалися у володінні такими інструментами, як власний голос, міміка, жести, що допомагає встановленню контакту зі співрозмовником, та кращому взаєморозумінню та сприйняттю інформації.

Під час практичних вправ та дискусії було створено поле для усвідомлення кожним учасником власних комунікаційних звичок – та, як наслідок, розуміння, які звички працюють на користь комунікаційних цілей, а які – навпаки.

Отже, «домашнім завданням» для учасників стала практика застосування відпрацьованих під час тренінгу підходів у повсякденному спілкуванні та для досягнення комунікаційних цілей – в першу чергу, спілкуючись з представниками цільових аудиторій, колегами, волонтерами, партнерами тощо.

Тренінг проводиться в рамках проекту «Підвищення інформаційно – комунікаційного потенціалу організацій громадянського суспільства Східної та Центральної України», який реалізується за фінансової підтримки Національного Фонду Демократії.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.