1. Ініціювання проекту

Першим кроком при підготовці проекту є вивчення власних можливостей організації. Перед тим, як почати розробляти проект, треба знайти для себе відповіді на декілька запитань:

 • Для кого будуть корисні результати Вашого проекту?
 • Чи відповідає проект місії Вашої організації?
 • Чи сприятиме реалізація цього проекту подальшому розвитку Вашої організації?
 • Чи є у Вас достатньо людських ресурсів, часу та бажання для розробки та реалізації проекту?

Якщо Ви відповіли на всі ці запитання і вирішили продовжувати розробку проекту, наступним кроком буде пошук донорів, які можуть профінансувати Ваш проект.

У процесі підготовки до розробки проекту буде дуже корисним вивчення умов надання фінансування, вимог до проекту та критеріїв оцінки проектів, які використовуються фондами. Таку інформацію можна знайти в оголошеннях конкурсу, на веб-сторінках та в друкованих матеріалах донорських організацій.

Третій крок підготовчого  етапу – збір інформації, яка стосується теми проекту:

 • Проблема, на вирішення якої спрямовано проект – кого вона стосується, настільки великі її масштаби, хто вже намагався вирішувати цю проблему, хто зараз займається її вирішенням, чому проблема досі на вирішена та ін.
 • Цільова аудиторія проекту – її проблеми, потреби, чисельність, вік, стать та ін.
 • Ресурси, які можна залучити до вирішення проблеми – людські, фінансові, матеріально-технічні та ін.
 1. Етап аналізу
 • Аналіз зацікавлених сторін
 • Аналіз проблеми, побудова «дерева проблем»
 • Аналіз цілей, побудова «дерева цілей»
 1. Етап планування
 •  Побудова внутрішньої логіки проекту
 • Визначення припущень та факторів риску
 • Визначення показників та джерел перевірки
 • Формування плану заходів
 • Формування плану витрат (бюджету)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.