Грант   – (англ. “grant” – акт дарування, субсидія) – кошти, які безоплатно передаються донором (фондом, урядовою організацією,  корпорацією, приватною особою) недержавній організації або приватній особі для виконання конкретної роботи. Грантові кошти цільові, тому можуть бути витрачені тільки на діяльність, узгоджену з донором. На відміну від позики, грантові кошти не потрібно повертати.

Заявник    – організація або приватна особа, яка подає заявку на фінансування конкретної діяльності.

Донор, грантодавець – організація або приватна особа, яка розглядає заявки на фінансування та надає гранти.

Програма опис дій, за допомогою яких організація досягає довготермінових стратегічних цілей, які зазвичай не можуть бути чітко визначені в «часі та просторі». Програма описує  напрямки роботи та проблеми, над вирішенням яких працює організація.

Проект  – це опис дій, спрямованих на досягнення конкретної мети, обмежений в часі та просторі. Це запланований та контролюємий процес, який повинен привести к конкретному результату  та створити новий рівень якості. Проект завжди приводить до змін. Зміни, які досягаються в результаті проекту, повинні сприяти реалізації довготермінової мети, визначеної програмою.

Проектна заявка  – це письмовий опис проекту, підготовлений відповідно до вимог конкретного донора.

Мета проекту – твердження, яке містить головний очікуваний результат, що досягається завдяки реалізації проекту.

Завдання проекту  – складова мети проекту, конкретний напрямок її реалізації.

Методи   – способи, за допомогою яких досягаються цілі та реалізуються завдання.

Ресурси    – засоби, за допомогою яких досягаються цілі та реалізуються завдання (кадри, послуги, товари, фінанси і т.д.)

Leave a Reply

Your email address will not be published.