Уряд схвалив проєкт Указу Президента України «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021—2026 роки».

Стратегію розроблено Секретаріатом Кабінету Міністрів України з метою створення сприятливих умов для розвитку в суспільстві громадської ініціативи та самоорганізації, формування та діяльності інститутів громадянського суспільства, налагодження партнерської взаємодії між ними та органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

Стратегією визначені 4 стратегічні напрями:

  • забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівнях, вирішенні питань місцевого значення;
  • створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку ІГС;
  • стимулювання участі ІГС в соціально-економічному розвитку України;
  • створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.

Очікуваними результатами виконання завдань зазначених напрямів вбачаються, зокрема:

  • підвищення рівня обізнаності громадян про можливість створення ІГС, їхньої участі в прийнятті рішень органами влади та органами місцевого самоврядування;
  • спрощення процедур реєстрації ІГС;
  • посилення інституційної та ресурсної спроможності ІГС;
  • розширення механізмів фінансової підтримки ІГС, можливостей їхньої участі в соціально-економічному житті, зокрема через поширення практик міжсекторальної співпраці;
  • провадження ІГС благодійної та волонтерської діяльності тощо.

Передбачено, що після підписання Указу Президентом, Уряд забезпечить за участю інститутів громадянського суспільства розроблення та затвердження дворічних планів заходів з реалізації Стратегії та щоквартальних і  щорічних звітів про їхнє виконання.

Leave a Reply

Your email address will not be published.