Що таке «зацікавлені сторони»?

Це всі ті люди, групи людей, організації, установи, які можуть бути причетними до проекту. В першу чергу це представники цільової групи, потенційні партнери, опоненти, потенційні донори та люди, які беруть участь у реалізації проекту.

Навіщо аналізувати «зацікавлені сторони»?

Проект завжди передбачає зміни існуючої ситуації. На будь-яку зміну в оточуючий її умовах життя людина реагує позитивно, негативно або нейтрально. Деякі зміни можуть викликати у людей сильну реакцію. Тому необхідно оцінити, як та чи інша зацікавлена сторона ставиться до дій, передбачених проектом: нейтрально, позитивно або негативно, та врахувати це під час планування. Треба проаналізувати, як звести  супротив  проекту до мінімуму, і збільшити сприяння проекту.

Яким чином робимо аналіз?

  1. Складаємо перелік всіх груп/організацій/установ, які можуть бути причетними до проекту.
  2. Для кожной групи людей визначаємо:
  • У чому їхній інтерес стосовно проекту?
  • Чи зацікавлені вони у реалізації проекту? Чи, навпаки, реалізація проекту суперечить їхнім інтересам?
  • За яких умов вони будуть зацікавлені у реалізації проекту (або нейтральні до нього)?
  • Якою може бути їхня можлива участь у проекті?
  • Яку ще інформацію потрібно отримати, краще зрозуміти ставлення цієї групи людей до проекту?

Визначаємо цільову аудиторію проекту:

Цільова група проекту – це люди, які будуть безпосередньо залучені до проекту, стануть його клієнтами, отримають від нього користь. Цільова група відображає проблемну групу, але частіше за все обмежена за кількістю осіб.

При визначенні проблемної групи можна визначити приблизну кількість осіб за допомогою об’єктивних джерел інформації.

При визначенні цільової групи потрібно чітко вирішити, скількох осіб ми зможемо залучити до діяльності та/або надати їм послуги, допомогу в рамках конкретного проекту.

Leave a Reply

Your email address will not be published.