Одним із головних напрямків діяльності Центру «Тамариск» є комплексний розвиток  місцевих територіальних громад, який стає можливим і реальним тільки за активної участі громадян у прийнятті рішень стосовно покращення їхнього життя.

У Загальній декларації прав людини та Міжнародному пакті про громадянські і політичні права чітко прописано право брати участь у веденні державних справ (прямо або опосередковано). Тому для нас дуже важливо працювати з громадами, застосовуючи підхід, заснований на правах людини.

У якості пілотної громади ми обрали місто Підгородне: у якому живуть і працюють випускники наших освітніх програм; за допомогою наших експертів створено декілька нових громадських об’єднань; є окремі приклади активності жителів (відстояли тарифи на проїзд у маршрутних автобусах); спостерігаються достатньо складні відносини між владою та громадськістю, є протиріччя в середині самої влади.

Наша діяльність у пілотній громаді м. Підгороднього розпочалася з аналізу ситуації, який включав: визначення проблеми, яку збираємось та зможемо вирішити, аналіз самої проблеми та її наслідків, аналіз зацікавлених сторін.

Головна проблема, над вирішенням якої ми почали працювати: порушено право членів громади  брати участь у веденні державних справ. З одного боку, місцева влада закрита, непрозора, не бажає слухати людей. З другого –  низька поінформованість членів громади про своє право брати участь у веденні державних справ, низький рівень знань про контроль місцевої влади, низька активність громадян. Як результат, можливості для корупції. Глибинна причина, яку, перш за все, потрібно подолати: повністю відсутня нормативно-правова база для участі громадян у прийнятті рішень.

Ми визначили носіїв обов’язків: орган місцевого самоврядування і підрозділи виконавчої влади; володарів прав: члени місцевої громади, організації громадянського суспільства. Інші зацікавлені сторони для застосування підходу: орган місцевого самоврядування, осередки політичних партій, міжнародні організації.

Ми поставили питання: що потрібно для того, щоб володарі прав та носії обов’язків почали діяти? Відповідь: необхідно підготувати проекти документів відповідної місцевої нормативно-правової бази, провести їх лобіювання, після прийняття міською радою – імплементація, моніторинг виконання та оцінка.

Наступним етапом діяльності стало планування та розробка конкретного проекту. Також була розроблена дорожня карта застосування підходу, заснованого на правах людини. Очікуваний результат діяльності – створити умови для забезпечення права членів місцевої громади приймати участь у ведення державних справ.

Далі розпочалася реалізація проекту. Протягом 2016 року проведена велика робота.   Експерти центру «Тамариск» підготували проекти відповідних положень, програм та рішень виконавчого комітету міської ради м. Підгородне:

– Про порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності Підгородненської міської ради та виконавчого комітету

– Про громадську раду при виконавчому комітеті міської ради м. Підгородне

– Про порядок організації і проведення консультацій з громадою міста Підгородне

– Міська цільова Програма та Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) на території Підгородненської міської ради на 2016-2020 роки.

Всі проекти документів були розміщені на Інформаційно-новинному порталі  Podgorodnoe. in.ua. для обговорення.

У своїй діяльності ми намагалися дотримуватися головних принципів підходу, заснованого на правах людини: участь, прозорість, підзвітність, демократичне управління, рівність і недискримінація. Впевнені, що якщо ми вимагаємо дотримання даних принципів від влади, то і самі повинні їх застосовувати. Завдяки цьому організація стає сильнішою, нам починає довіряти наше соціальне оточення, навколо нас об’єднуються люди. До участі у проекті  залучилися партнерські громадські організації, громадські активісти, депутати міської ради, працівники апарату виконкому, активні громадяни.

У Підгородньому були проведені: інформаційна кампанія серед громади міста щодо важливості громадського контролю за діяльністю місцевої влади, громадське обговорення підготовлених проектів документів, переговори з усіма зацікавленими сторонами, круглий стіл, численні зустрічі громадських активістів з депутатами.

Перший результат спільної діяльності всіх зацікавлених сторін громада отримала в березні 2016р., коли Підгородненська міська рада прийняла Рішення «Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської експертизи». Тепер правова основа для громадської експертизи діяльності влади у Підгородньому є.  Група громадських активістів пройшла тренінг з основ громадської експертизи і розпочала підготовку до практичних дій в даному напрямку.

Нажаль, поки ще не вдалося отримати позитивне рішення міської ради щодо громадської ради та проведення консультацій з громадою міста Підгородне. Дані документи обговорювалися в комісіях, але ще не внесені на сесію міської ради, тому діяльність в цьому напрямку продовжується.

У жовтні 2016 року міською радою прийнято ще один важливий документ: рішення «Про затвердження Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) на території Підгородненської міської ради». Прийнята відповідна міська цільова Програма на 2016-2020 роки. Таким чином, починається впровадження інноваційного механізму залучення членів громади до розподілу частини коштів міського бюджету. З 2017 року на проекти від мешканців міста у рамках партиципаторного бюджету щорічно буде виділятися 500 тисяч гривень.

Хочеться відмітити ще одне досягнення: кардинально змінилася ситуація з інформуванням громади щодо питань, які розглядаються та приймаються на сесіях міської ради. Депутатський корпус під впливом громадськості був змушений погодитися на прямі on-line трансляції сесій міської ради (у вересні 2016р. міською радою прийнято відповідне рішення).

Аналіз проведеної роботи свідчить: підхід, заснований на правах людини, потрібно враховувати в усій діяльності громадської організації і в кожному проекті.

Починаючи діяльність, ми спостерігали небажання місцевої влади розглядати питання про необхідність участі громадян в управлінні справами громади. Представники влади ігнорували пропозиції громадських організацій та активістів, оскільки звикли все вирішувати самі. Сьогодні ситуація змінюється. Значна група депутатів та місцеві активісти об’єдналися і працюють разом. Налагоджена співпраця всередині громадського сектора, про що свідчить багате і різноманітне життя громади: свята, благодійні акції, спортивні змагання, клуби за інтересами, аматорський театр, літній кінотеатр тощо.

Діяльність по залученню жителів м. Підгороднього до активної громадської  діяльності продовжується. Право брати участь у веденні державних справ для жителів громади поступово стає реальністю.

Тетяна Карельська, директор громадської організації «Центр підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск».

Leave a Reply

Your email address will not be published.