Шановні колеги!

Розміщуємо відповіді щодо конкурсу грантів “Підтримка місцевих ОГС та громадських ініціатив груп для здійснення демократичних змін в Україні”

Питання 1: ми тільки зареєстрували громадське об’єднання. У рамках проектної діяльності хотіли б провести форум громадських організацій та дводенний тренінг з проектного менеджменту і фандрайзингу для громадських організацій у місті Кривий Ріг з метою координації їхньої діяльності, визначення засад для співпраці і підсилення професійних компетенцій.  Чи попадаємо ми у пріоритети конкурсу?

Відповідь 1: так, згідно Положення про проведення Конкурсу запланована вашим проектом діяльність відповідає пріоритетним напрямкам Конкурсу.

Пріоритетні тематичні напрямки Конкурсу:

  • Захист та просування прав людини;
  • Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
  • Протидія корупції;
  • Громадянська освіта, адвокація та об’єднання громади для спільного вирішення проблем;
  • Допомога (окрім благодійної або гуманітарної) внутрішньо переміщеним особам з Криму, Донецької та Луганської областей.

Діяльність, яка може бути підтримана в межах цього Конкурсу:

  • організація публічних заходів (громадські слухання, публічні обговорення, збори за місцем проживання, круглі столи, тренінги, конференції і т.п.);
  • публікація і розповсюдження інформаційних матеріалів, друкованих та електронних видань, брошур та інш.;
  • інформаційні кампанії, якщо вони є елементом ширшої діяльності[1].

Цей перелік видів діяльності не є вичерпним.

У межах Конкурсу не може бути підтримана діяльність, яка передбачає політичні, партійні та передвиборчі заходи, або носить ознаки політичної чи партійної агітації.

Питання 2:  чи є необхідною умовою наявність спеціальної освіти у бухгалтера проекту?

Відповідь 2: правилами проведення Конкурсу, які закріплені в Положенні про проведення Конкурсу, не встановлено вимог щодо спеціальної освіти у виконавців проектів. На етапі подання проектної заявки надаються тільки резюме основних виконавців проекту.  У разі підтримання вашої проектної заявки, ви, за бажанням,  можете посилити обґрунтування  вибору виконавців проекту відповідними додатковими документами – сертифікатами, дипломами тощо.

Питання 3:  яку звітність повинен надати бухгалтер проекту організації-грантодавцю?

Відповідь 3: з переможцями конкурсу грантів будуть укладені відповідні угоди, додатком до яких в обов’язковому порядку будуть форми та вимоги до програмної та фінансової звітності, також після підписання грантової угоди для грантоотримувачів буде проведений дводенний тренінг з організації гранту, бухгалтерського обліку, звітування і т.п., на якому будуть роз’яснені  всі питання.

Питання 4: чи є обов’язковим для заповнення пункт заявки «Заходи, що плануються для організаційного розвитку організації»? Маються на увазі заходи в рамках конкретного проекту чи взагалі заходи, які плануються найближчим часом?

Відповідь 4: всі пункти заявки є обов’язковими для заповнення.  Згідно Положення про проведення Конкурсу на організаційний розвиток грантоотримувача (інституалізація, самооцінювання, розробка стратегічного плану організації, підвищення компетенції персоналу; покращення менеджменту організації або зміцнення матеріально-технічної бази, тощо) може бути спрямовано до 50% коштів бюджету проекту, тому для грантоотримувача посилення власної організаційної спроможності в рамках проекту є сприятливою можливістю, яку варто використовувати.

Питання 5: чи є обмеження по кількості осіб, які будуть залучені до управління проектом? Якщо в проекті є керівник та асистент, а всі інші виконавці є залученими експертами, чи може такий проект отримати фінансування?

Відповідь 5: згідно пункту 9  Положення про проведення Конкурсу рішення про надання грантів приймається Оціночним комітетом, при чому одним з критеріїв оцінювання проектної заявки є обґрунтованість та ефективність планування необхідних фінансових ресурсів. Тому при визначенні кількості виконавців виходьте з проектної необхідності та принципів ефективності та розумності витрат, що ж до кількості осіб, залучених до проекту – жодних  обмежень у проектних документах не встановлено.

Питання 6: наша громадська організація  відповідає умовам конкурсу та бажає взяти у ньому участь, надавши проектні пропозиції. У зв’язку з цим просимо надати усю можливу додаткову інформацію про умови конкурсу, процедури подачі та форми або вимоги до проектних пропозицій.

Відповідь 6: вичерпну інформацію щодо умов конкурсу, а також необхідні документи можна отримати за посиланням http://tamarisk.org.ua/konkurs-malih-grantiv-pidtrimka-mistsevih-ogs-ta-gromadskih-initsiativnih-grup-dlya-zdiysnennya-demokratichnih-zmin-v-ukrayini-3/ Також згідно пункту 10 Положення про проведення Конкурсу представники організацій та ініціативних груп, які зацікавлені у подачі проектних пропозицій, можуть звертатися до Менеджера конкурсу за додатковою інформацією або запитаннями з метою уточнення умов конкурсу, процедури подачі проектних пропозицій тощо. Контактні телефони та електронні  адреси для запитів також можна отримати за вказаним вище посиланням.

 Питання 7: в 11 пункті заявки  «Діяльність після виконання проекту» мається на увазі діяльність щодо подальшої роботи з вказаною в проекті проблемою чи мова йде про плани організації в цілому?

 Відповідь 7: згідно пункту 9  Положення про проведення Конкурсу рішення про надання грантів приймається Оціночним комітетом, при чому одним з критеріїв оцінювання проектної заявки є життєздатність проекту в найближчій перспективі, тому у цьому пункті доречно насамперед відобразити вашу подальшу діяльність щодо вирішення вказаної в проекті проблеми. Також умовами конкурсу передбачена можливість використання до 50% коштів бюджету проекту на організаційний розвиток грантоотримувача, тому, якщо така можливість вашою організацією використовується, в пункті 11 заявки важливо вказати й про плани організації щодо її організаційного розвитку.

 Питання 8: чи може керівник проекту виконувати функції бухгалтера проекту?

Відповідь 8: ні, виконувані функції за цими двома посадами, а також відповідальність та гонорари потрібно розділити між двома особами.

[1] Створення веб-ресурсів (сайтів, сторінок) необхідно обґрунтувати.

Leave a Reply

Your email address will not be published.