Питання 1: що мається на увазі під словами «Мета конкурсу – підтримати міжрегіональні спільні ініціативи організацій громадянського суспільства (громадських об’єднань) та новостворених ініціативних груп з різних регіонів, зокрема тих, що знаходяться у сільських та віддалених місцевостях, з метою забезпечення їхньої активної участі у демократичних змінах в Україні»?  Міжрегіональні – це ті, які знаходяться в різних областях? Чи, скажімо, Кривий Ріг і Криворізький сільський район – це теж окремі регіони, і співпраця між ГО Кривого Рогу і Криворізького району буде вважатися міжрегіональною співпрацею?

 

Відповідь 1: Звертаємо вашу увагу на те, що конкурсом грантів передбачено 2 компоненти, і якщо ваша організація має намір подавати проектну пропозицію на конкурс грантів, то вона буде підпадати під Компонент 2, в якому організації-заявники заохочуються до міжрегіональної співпраці, але не зобов’язані залучати до реалізації проекту інші партнерські організації, проте міжрегіональні проектні пропозиції в компоненті 2 отримають перевагу при розгляді заявок.

Щодо наведеного вами прикладу міжрегіональної співпраці: Кривий Ріг та Криворізький сільський район не вважаються окремими регіонами (див. пункт 5 Положення про другий конкурс малих грантів, стор.3 – Вітається подання проектів, які залучатимуть до співпраці ,в тій чи іншій мірі, організації, з числа тих, проекти яких були підтримані в рамках першого грантового конкурсу https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing, з іншого ніж основний заявник регіону (регіони: центральний, північний, південний, східний, західний)), але якщо для реалізації проекту потрібна саме така співпраця, то Положення не містить заборони.

 

Питання 2: скільки регіональних партнерів треба залучити до проекту, щоб дотриматися вимоги міжрегіональності? Досить одного чи треба не менше двох, і скільки саме?

 

Відповідь 2: звертаємо вашу увагу на важливості міжрегіональної співпраці і виділенні в конкурсі двох окремих компонентів. Компонент 1 стосується організацій, які отримали підтримку в рамках першого конкурсу малих грантів і передбачає спільні проекти між ними. Компонент 2 стосується всіх інших організацій, зацікавлених в цьому конкурсі, які заохочуються до міжрегіональної співпраці. Детальніше компоненти 1 та 2 описані в пункті 5 Положення:

Компонент № 1 для міжрегіональних проектів, де заявниками та партнерами мають виступати організації та ініціативні групи, проекти яких були підтримані в рамках першого конкурсу малих грантів https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing. Обов’язковою умовою є міжрегіональна діяльність проекту, що передбачає наявність хоча б двох організацій з різних регіонів. Крім них в проекті можуть брати участь і інші організації.

Компонент №2 для усіх інших організацій та ініціативних груп, які виступають заявниками і відповідають вимогам п.2. Міжрегіональні проектні пропозиції отримають перевагу під час розгляду та оцінювання, але в рамках цього компоненту можна подавати і проектні пропозиції, які не передбачають залучення партнерських організацій.

Вітається подання проектів, які залучатимуть до співпраці ,в тій чи іншій мірі, організації, з числа тих, проекти яких були підтримані в рамках першого грантового конкурсу https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing, з  іншого ніж основний заявник регіону (регіони: центральний, північний, південний, східний, західний).

Тому щодо запитання про мінімальну кількість регіональних партнерів у компоненті 1 потрібно керуватися вимогами Положення, яке передбачає наявність хоча б двох організацій з різних регіонів. Щодо мінімальної кількості регіональних партнерів для компоненту 2 – Положення  таких вимог не містить, тому з приводу цього питання ви маєте керуватись проектною необхідністю.

 

Питання 3:  чи може місцева ініціативна група подаватися на конкурс у партнерстві разом з всеукраїнською громадською організацією, яка зареєстрована у місті Києві, але яка має у місті Дніпро відокремлений підрозділ ?

 

Відповідь 3: ні, оскільки згідно п.2  Положення про другий конкурс малих грантів ініціативна група – не менше п’яти осіб, які об’єднані спільною суспільно корисною метою та діяльністю, яка не передбачає отримання та розподілу прибутку. Для адміністрування проекту ініціативні групи мають подаватися на конкурс у партнерстві з громадським об’єднанням чи благодійною організацією (коди неприбутковості 005 та 006 або 0036 та 0032), що зареєстровані у Дніпропетровській області.

 

Питання 4: чи може бухгалтер проекту працювати у проекті безоплатно, на волонтерських засадах?

 

Відповідь 4: так, згідно п.5 Положення про другий конкурс малих грантів  сума очікуваного гранту від ГО «ЦПГКІ «Тамариск» повинна становити не більше 90% всіх необхідних витрат, передбачених бюджетом проекту. Решта 10% витрат організація чи ініціативна група повинна профінансувати за рахунок коштів, залучених з інших джерел , або надання безоплатних робіт чи послуг, що може бути документально підтверджено.

 

Питання 5:  яким чином у грантовій заявці, що має надсилатися електронною поштою, слід відобразити підпис керівника організації та печатку організації? Це мають бути електронні підпис та печатка? Чи потрібно відсилати сканкопію грантової заявки?

 

Відповідь 5: електронні підпис та печатка не потрібні, достатньо буде відсканувати окремі сторінки з проставленими реквізитами підпису та печатки, всю проектну заявку сканувати не потрібно.

 

Питання 6: поясніть, будь ласка, останній абзац у п.7 Положення «Одна особа не може отримувати більше одного матеріального відшкодування (відшкодування за декількома статтями бюджету) з коштів проекту»? В рамках запланованої проектної діяльності ми плануємо залучити певну кейтерінгову службу, послугами якої плануємо скористатися під час проведення не одного, а декількох заходів, чи дозволено це?

 

Відповідь 6: вказане застереження стосується таких питань як, наприклад, суміщення посад і, відповідно, заробітних плат керівника і бухгалтера проекту, або ж отримання керівником проекту, окрім заробітної плати, гонорарів за проведення тренінгів тощо.  Тобто, заборона стосується отримання однією особою матеріального відшкодування декількох видів, а не кількості разів отримання одного виду матеріального відшкодування. З огляду на вищезазначене, ви можете планувати для статті витрат «харчування/кава-паузи» певну кейтерінгову службу і скористатися її послугами для організації декількох заходів. Повний перелік вимог щодо управління коштами гранту буде надано у вигляді додатку до договорів про надання грантів, які укладаються з переможцями конкурсу грантів.

 

Питання 7: поясніть, будь ласка, що означають коди неприбутковості 0036 та 0032 ?

 

Відповідь 7: 13 липня 2016 року Постановою КМУ №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (надалі – Порядок №440), пунктом 4 якого встановлено структуру ознак неприбутковості, зокрема: (0032) – громадські об’єднання; (0036) – благодійні організації. Згідно п. 5 Порядку №440 включення неприбуткової організації до Реєстру здійснюється контролюючим органом (державна фіскальна служба) з присвоєнням їй ознаки неприбутковості згідно з п. 4 цього Порядку, тобто ознаки неприбутковості 0032 та 0036 будуть присвоюватися організаціям, які вперше включаються до Реєстру неприбуткових підприємств, установ та організацій.

Ті ж організації, які діяли до набрання чинності Порядком №440, але потребують внесення змін до своїх установчих документів (наприклад, у зв’язку з приведенням своїх установчих документів у відповідність до Закону України «Про громадські об’єднання» та Податкового кодексу), до контролюючого органу подають реєстраційну заяву за формою 1-РН з позначкою «зміни», до якої додаються засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації. Згідно п.15 Порядку №440 за результатами розгляду реєстраційної заяви з позначкою «зміни» контролюючий орган вносить записи (зміни) до Реєстру та видає неприбутковій організації рішення про повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або про зміну ознаки неприбутковості, або про відмову у повторному включенні організації до Реєстру. Під час повторного включення неприбуткової організації до Реєстру ознака неприбутковості та дата її присвоєння не змінюються.

 

Питання 8: що включає в себе процес технічного оцінювання проектних пропозицій?

 

Відповідь 8: згідно п.9 Положення про другий конкурс малих грантів після отримання усіх проектних пропозицій і проведення оцінювання їх на технічну відповідність умовам конкурсу, кожній організації-заявнику буде надіслано в письмовій формі рішення про допуск/недопуск її проектної пропозиції до подальшого оцінювання. Оцінювання на відповідність технічним вимогам  буде здійснюватися за такими критеріями:

 

  • відповідність проектної пропозиції встановленій формі;
  • повнота надання всіх необхідних документів (п.6 Положення)
  • відповідність організації-заявника встановленим критеріям (п. 2 Положення)
  • сума запитуваного гранту не перевищує встановлений розмір (п. 5 Положення).

 

За результатами першого етапу оцінювання  прийматиметься  рішення про допуск/недопуск проектних пропозицій  до подальшого оцінювання.

 

Питання 9:  наша організація планує надавати проектну пропозицію на конкурс, але ще не привели статут організації у відповідність з чинним законодавством. Чи можливо подати заявку на конкурс і потім у найкоротші терміни додати до заявки оновлений статут?

 

Відповідь 9: згідно п. 9 Положення про другий конкурс малих грантів після отримання усіх проектних пропозицій буде здійснено їх оцінювання на технічну відповідність умовам конкурсу, одним з критеріїв якого є  повнота надання всіх необхідних документів згідно п.6 Положення. І одним з таких необхідних документів є копія статуту (який відповідає вимогам Закону України «Про громадські об’єднання», а також підпункту 133.4.1, 133.4.2 пункту 133.4. статті 133 Податкового кодексу України) основного заявника або організації-адміністратора у разі подання проекту місцевою ініціативною групою. Тому до кінцевого терміну подачі проектних пропозицій – 20 листопада 2016 року, всі необхідні зміни до установчих документів заявників мають бути внесені.

Також звертаємо вашу увагу на те, що згідно з п. 14, п. 15 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого 13 липня 2016 року Постановою КМУ №440 (надалі – Порядок №440), у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів, до контролюючого органу подається реєстраційна заява з позначкою «зміни», до якої додаються засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації. За результатами розгляду реєстраційної заяви з позначкою «зміни» контролюючий орган відповідно до п.7 і п.8 цього Порядку вносить записи (зміни) до Реєстру та видає неприбутковій організації рішення про повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або про зміну ознаки неприбутковості, або про відмову у повторному включенні організації до Реєстру. Згідно п.8 Порядку №440 таке рішення приймається контролюючим органом  протягом 14 календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів.

 

Питання 10: наша організація планує подавати проектну пропозицію в рамках компоненту 2. Чи можемо ми взяти у якості партнера організацію з Одеської області, яка не зазначена у переліку організацій, підтриманих у рамках першого грантового конкурсу ?

 

Відповідь 10: так, у рамках компоненту 2 вітається подання проектів, які залучатимуть до співпраці ,в тій чи іншій мірі, організації, з числа тих, проекти яких були підтримані в рамках першого грантового конкурсу https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing, з іншого ніж основний заявник регіону (регіони: центральний, північний, південний, східний, західний), але обов’язку обирати партнера саме з вказаного переліку немає. Міжрегіональні проектні пропозиції отримають перевагу під час розгляду та оцінювання, але в рамках цього компоненту можна подавати також і проектні пропозиції, які не передбачають залучення партнерських організацій.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.