«22» лютого 2018 року у прес-клубі Дніпропетровської обласної організації Національної спілки журналістів України, відбувся круглий стіл «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні за 2014 – 2016 роки. Презентація результатів у Дніпропетровській області». Організатором проведення круглого столу виступив ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» спільно із ГО «Інститут Громадської Експертизи».

 

Під час заходу були представлені результати дослідження розрахунку Індексу Євроінтеграційного Економічного Поступу (далі –індекс ЄЕП) за 2014 – 2016 роки у Дніпропетровській області. На початку круглого столу, Олексій Літвінов, кандидат наук з державного управління, виконавчий директор ГО «Інститут Громадської Експертизи», проінформував учасників про мету та основні завдання проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Асоціацією регіональних аналітичних центрів. Під час презентації проекту О. Літвінов детально розповів про діяльність Асоціації регіональних аналітичних центрів та її основні продукти і здобутки. Також була представлена методологія індексу ЄЕП регіонів України.

Відповідно до програми круглого столу Олексій Андреєв, голова ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики», представив основні результати розрахунку індексу ЄЕП по області за 2014 – 2016 роки. Протягом 2014 – 2016 рр. Дніпропетровська область у загальному рейтингу індексу ЄЕП, втративши 8 позицій, змістилася з 9-го на 17-те місце. Зниження позицій області зумовлене негативною динамікою обох субіндексів. Найбільший вплив на погіршення рейтингу мали показники середньорічного темпу зростання імпорту регіону до країн ЄС, частки накопичених прямих інвестицій нерезидентів з ЄС в області у загальному обсязі інвестицій області, показник грошових переказів фізичних осіб з ЄС до регіону. Найкращі показники області – частка прямих інвестицій, що надійшли з області в економіку країн ЄС, індекс проникнення імпорту з ЄС, коефіцієнт зовнішньоторговельного обороту регіону з ЄС, кількість звернень на “Пульс” відносно кількості суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Найгірші показники області – питома вага експорту та імпорту товарів до країн ЄС, середньорічний темп зростання імпорту регіону до країн ЄС, кількість договорів з ЄС про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму, кількість договорів з ЄС про двостороннє співробітництво з питань розвитку сільського зеленого туризму, кількість навчальних поїздок з тематики сільського зеленого туризму до ЄС, кількість проведених презентацій економічного та інвестиційного потенціалу регіону в органах і структурах ЄС.

 

Найбільшу зацікавленість у учасників викликали представлені О. Андреєвим результати звіту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу в Україні 2014 – 2016: три роки на шляху до єдиного європейського економічного простору». Зокрема, суттєве зниження позиції Дніпропетровської області за індексом ЄЕП регіонів України.

Пояснюючи причини значного зниження загального рейтингу Дніпропетровської області за індексом ЄЕП регіонів України, аналітик ДОГО «ДКЕЦРП» Юлія Семеніхіна, докладно розповіла про результати оцінки дій регіональних органів влади з реалізації економічної політики в контексті імплементації Угоди про асоціацію та впровадження Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі за період 2014 – 2016 років. У своїй доповіді Ю. Семеніхіна також зупинилася на результатах оцінки дій регіональних органів влади з виконання «економічної» частини обласного плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію за період 2014 – 2016 років.

Ю. Семеніхіна відзначила, що «Індекс євроінтеграційного економічного поступу – інтегральна величина, що відображає перебіг двох відносно відокремлених та водночас взаємопов’язаних процесів:

1) поглиблення торговельно-економічних зв’язків регіонів України з ЄС розраховується на основі одиничних показників, які відображають досягнення першочергових завдань торговельно-економічної інтеграції з ЄС;

2) покращення інституційного середовища для імплементації реформ, передбачених розділом IV Угоди про асоціацію “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею”, у регіонах України».

Сам Індекс дозволяє зрозуміти ступінь зближення регіональних економічних систем з ЄС, а також провести порівняльне оцінювання євроінтеграційного економічного поступу регіонів України».

Олексій Літвінов зазначив, що втрата позицій області пояснюється послабленням торговельно-економічної активності між регіоном та країнами ЄС, порівняно низькою активністю промислових підприємств переорієнтовувати виробництво відповідно до вимог та потреб європейського ринку, а також браком стратегічного бачення цих процесів. Значні проблеми ускладнюються пасивністю місцевих органів влади щодо створення інституційного середовища, сприятливого для налагодження торговельно-економічних зв’язків.

Наприкінці круглого столу експерти висловили рекомендацію Голові Дніпропетровської ОДА ініціювати проведення критичного аналізу ефективності реалізації регіонального плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2015 – 2017 роки у Дніпропетровській області. За результатами аналізу, спільно із бізнес-асоціаціями та інститутами громадянського суспільства, визначити нові заходи, які більшою мірою враховують потреби регіону, що відображені у відповідних цілях, заходах та індикаторах досягнення цілей стратегічних документів області. Відповідно результатом спільної роботи має стати новий план заходів до 2020 р. який дозволить підвищити позиції Дніпропетровської області в індексі ЄЕП регіонів України.

Круглий стіл було проведено в рамках реалізації проекту «Індекс Євроінтеграційного Економічного Поступу: оцінка економічних реформ в регіонах України на шляху до впровадження зони вільної торгівлі з ЄС», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» у складі Асоціації регіональних аналітичних центрів. Реалізація проекту стала можливою в рамках ініціативи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ) «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу (http://ec.europa.eu/europeaid).

 

Контактна інформація:

тел.: 066-77-66-456, e-mail: dcecrp@i.ua

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.