Цей конкурс заявок є спільним зусиллям програми сприяння громадській активності «Долучайся!» та Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ), який покликаний сприяти громадській участі у розробці, впровадженні, моніторингу та поясненні реформ на всіх рівнях. Метою програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях. Місія МФВ, що входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства, полягає у сприянні розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. 

Коротка інформація

Громадянська освіта є фундаментальною передумовою будь-якої демократичної реформи, що стосується усіх верств суспільства. Проте недостатній рівень громадянської освіти та залучення громадян як і раніше залишається проблемою для українського суспільства. Для того, щоб вибудувати в українців почуття причетності та базового розуміння їхньої ролі в демократичному суспільстві, програма «Долучайся!» та МФВ спрямовують свої зусилля на підвищення інформованості, а також надання інструментів і можливостей для активного залучення громадян. Навчання громадян інструментам і перевагами громадянської освіти збільшить ймовірність того, що вони стануть більш відповідальними і активніше братимуть участь в успішній трансформації суспільства. Програма «Долучайся!» та МВФ зосереджуватимуть свої зусилля на формальній та неформальній освіті, щоб підкреслювати негативні наслідки участі в корупції та сприяти зростанню нових поколінь свідомої і активної молоді, а також змінам поведінки серед старших поколінь. Навчання на практиці є найкращим підходом для забезпечення актуальності та корисності набутого досвіду, а не лише отримання сухих теоретичних знань. Отже, очікується, що за всіма навчальними заходами слідуватиме практичне застосування отриманих знань через різноманітну громадську або адвокаційну діяльність. 

Існує тільки один спосіб навчитися щось робити –взяти і зробити це.

Цілі і завдання конкурсу 

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (ОГС) України, які працюють над посиленням ролі громадян у реформуванні країни  та підвищенням обізнаності громадян щодо їхніх фундаментальних прав і обов’язків у демократичному суспільстві.

Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які: 

У рамках цього конкурсу програма «Долучайся!»  та МФВ мають намір підтримати проекти організацій громадянського суспільства, які потрапляють до однієї з двох категорій: 

Категорія 1. Посилення залучення громадян до реалізації реформ на регіональному та місцевому рівнях

Заходи та види діяльності в цій категорії можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):

Категорія 2. Просвіта громадян щодо їх основних прав та обов’язків

Заходи та види діяльності в цій категорії можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):

Очікувані результати:

Критерії відповідності:

Критерії відбору:

Перевагу буде надано проектам, які:

Орієнтовна тривалість гранту: до 12 місяців.

Розмір гранту: очікуваний розмір гранту становить від 200 000 до 1 250 000 грн. 

Неординарні ідеї можуть отримувати більшу фінансову підтримку, якщо вони є доцільними та обґрунтованими.

Конкурс буде проходити в два етапи. На першому етапі потрібно подати лише концепцію проекту українською мовою (до 3 сторінок, див. Форму заявки тут https://pactworld.box.com/s/mwaovxmr95ydnsbfscywjeokcyuf1c8s). На другому етапі переможці першого етапу матимуть змогу підготувати повні заявки відповідно до процедур надання грантів програми «Долучайся!» або МФВ.

Кінцевий термін подання заявок – 16 березня 2018 року, о 18:00 за київським часом. Надсилайте заповнені українською мовою заявки на адресу grants.engage@pactworld.org з темою “Відповідь на конкурс заявок з громадянської освіти заради реформ”.

Важливо знати, що:

Питання:

Запитання стосовно цього конкурсу надсилайте на електронну адресу  grants.engage@pactworld.org  не пізніше 23 лютого 2018 з чітким зазначенням назви конкурсу в темі листа. Програма «Долучайся!» та МФВ не зобов’язуються надавати роз’яснення щодо запитань, які надійдуть після цієї дати. Відповіді будуть надані до 2 березня 2018. Для забезпечення справедливості і прозорості конкурсу програма «Долучайся!» та МФВ не надаватимуть попередніх оцінок стосовно відповідності заявників, їхніх дій або окремих видів діяльності заявленим цілям та завданням конкурсу. Програма «Долучайся!» та МФВ не надаватимуть жодних індивідуальних відповідей на запитання. Зібрані відповіді на усі запитання, а також інші важливі повідомлення для заявників, будуть опубліковані на фейсбук сторінці програми «Долучайся!»  та на веб-сайті Міжнародного фонду “Відродження” (www.irf.ua).