Цей конкурс заявок є спільним зусиллям програми сприяння громадській активності «Долучайся!» та Міжнародного фонду “Відродження” (МФВ), який покликаний сприяти громадській участі у розробці, впровадженні, моніторингу та поясненні реформ на всіх рівнях. Метою програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях. Місія МФВ, що входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства, полягає у сприянні розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив. 

Коротка інформація

Громадянська освіта є фундаментальною передумовою будь-якої демократичної реформи, що стосується усіх верств суспільства. Проте недостатній рівень громадянської освіти та залучення громадян як і раніше залишається проблемою для українського суспільства. Для того, щоб вибудувати в українців почуття причетності та базового розуміння їхньої ролі в демократичному суспільстві, програма «Долучайся!» та МФВ спрямовують свої зусилля на підвищення інформованості, а також надання інструментів і можливостей для активного залучення громадян. Навчання громадян інструментам і перевагами громадянської освіти збільшить ймовірність того, що вони стануть більш відповідальними і активніше братимуть участь в успішній трансформації суспільства. Програма «Долучайся!» та МВФ зосереджуватимуть свої зусилля на формальній та неформальній освіті, щоб підкреслювати негативні наслідки участі в корупції та сприяти зростанню нових поколінь свідомої і активної молоді, а також змінам поведінки серед старших поколінь. Навчання на практиці є найкращим підходом для забезпечення актуальності та корисності набутого досвіду, а не лише отримання сухих теоретичних знань. Отже, очікується, що за всіма навчальними заходами слідуватиме практичне застосування отриманих знань через різноманітну громадську або адвокаційну діяльність. 

Існує тільки один спосіб навчитися щось робити –взяти і зробити це.

Цілі і завдання конкурсу 

Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (ОГС) України, які працюють над посиленням ролі громадян у реформуванні країни  та підвищенням обізнаності громадян щодо їхніх фундаментальних прав і обов’язків у демократичному суспільстві.

Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які: 

 • посилюють спроможність і участь громадян у розробці нормативно-правових актів та громадському моніторингу з метою сприяння реалізації національної програми реформ на регіональному та місцевому рівнях; 
 • зміцнюють механізми громадського залучення та підвищують можливості громадянської участі;
 • підвищують антикорупційну активність, громадський моніторинг та контроль;
 • сприяють мережуванню  організацій громадянського суспільства та розвитку ефективних регіональних та місцевих громадських коаліцій;
 • підтримують організації, мережі та коаліції у сфері гендерних питань та інклюзивних підходів;
 • займаються проблемою цькування та знущання (bullying) серед молоді;
 • розробляють та впроваджують позашкільні програми громадянської освіти, використовуючи інноваційні та нешаблонні підходи і методи.

У рамках цього конкурсу програма «Долучайся!»  та МФВ мають намір підтримати проекти організацій громадянського суспільства, які потрапляють до однієї з двох категорій: 

Категорія 1. Посилення залучення громадян до реалізації реформ на регіональному та місцевому рівнях

Заходи та види діяльності в цій категорії можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):

 • кампанії з інформування та залучення громадськості до питань реформування системи охорони здоров’я, освіти та боротьби з корупцією;
 • адвокаційні кампанії для просування “порядку денного” реформ;
 • нагляд та моніторинг (watchdogging) для запобігання корупційним процесам з використанням адвокації для досягнення позитивних змін;
 • комунікація реформ та надання можливостей участі у їх реалізації.

Категорія 2. Просвіта громадян щодо їх основних прав та обов’язків

Заходи та види діяльності в цій категорії можуть включати наступні сфери (не обмежуючись ними):

 • позакласна навчальна діяльність щодо механізмів громадського залучення, інклюзивності, практики належного управління та інші;
 • заснування та розвиток студентських братств у середніх школах та вищих навчальних закладах, які спрямовані на боротьбу з цькуванням (bullying) та залучення учнів та студентів до студентського та учнівського самоврядування,
 • заходи, спрямовані на боротьбу з гендерними стереотипами та інклюзію вразливих груп населення, таких як люди з інвалідністю, LGBTQI;
 • заходи, що сприяють інклюзії внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
 • залучення батьків разом з їхніми дітьми до громадської діяльності;
 • позашкільна освіта для дорослих / молоді щодо прав та обов’язків громадян з подальшим залученням до громадської діяльності, в тому числі адвокації.

Очікувані результати:

 • відчутні зміни / результати в громаді, де проходить проект (наприклад, зміни політики на місцевому рівні, впровадження в дію нових інструментів);
 • збільшення кількості громадян, задіяних у житті громадянського суспільства та громадській діяльності;
 • збільшення кількості громадян, які готові виступити проти корупції та цькування (bullying);
 • підвищення обізнаності громадян щодо механізмів громадянського залучення;
 • підвищення рівня громадянської грамотності в Україні;
 • підвищення представництва вразливих груп населення, а саме – людей з обмеженими можливостями та внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у процесах прийняття рішень, моніторингу  і загалом у житті громад;
 • Збільшення кількості коаліцій та мереж ОГС.

Критерії відповідності:

 • офіційно зареєстровані ОГС або консорціуми зареєстрованих ОГС з усіх регіонів України зі стійкою організаційною структурою та операційною спроможністю;
 • доведений досвід консолідації та координації регіональних і місцевих мереж і охоплення різних верств населення через громадянську освіту та залучення громадян;
 • доведений досвід адвокації та просування демократичних реформ, в тому числі боротьби з корупцією;
 • досвід розробки та використання різноманітних інструментів для залучення громадян.

Критерії відбору:

 • відповідність заявленим цілям конкурсу;
 • стійка організаційна структура;
 • доведена здатність консолідувати та залучати зацікавлених осіб з неурядового сектору та представників різних верств населення;
 • підтверджений досвід у налагодженні зв’язків з громадами та громадянами;
 • чітко визначена та реалістична оцінка цільової аудиторії;
 • досягнення сталих результатів, які триватимуть після закінчення проекту;
 • включення питань гендерної рівності та інтересів вразливих груп у заплановану проектну діяльність.

Перевагу буде надано проектам, які:

 • покривають Південь та Схід України (підконтрольні території Донецької та Луганської областей, Дніпропетровська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Одеська, Запорізька області);
 • включають широке коло зацікавлених осіб в якості партнерів (у тому числі органи влади, засоби масово ї інформації, підприємства тощо);
 • працюють на розвиток мереж та коаліцій;
 • демонструють здатність впливати та містять план сталого розвитку;
 • пропонують інноваційні підходи до виконання завдань конкурсу.

Орієнтовна тривалість гранту: до 12 місяців.

Розмір гранту: очікуваний розмір гранту становить від 200 000 до 1 250 000 грн. 

Неординарні ідеї можуть отримувати більшу фінансову підтримку, якщо вони є доцільними та обґрунтованими.

Конкурс буде проходити в два етапи. На першому етапі потрібно подати лише концепцію проекту українською мовою (до 3 сторінок, див. Форму заявки тут https://pactworld.box.com/s/mwaovxmr95ydnsbfscywjeokcyuf1c8s). На другому етапі переможці першого етапу матимуть змогу підготувати повні заявки відповідно до процедур надання грантів програми «Долучайся!» або МФВ.

Кінцевий термін подання заявок – 16 березня 2018 року, о 18:00 за київським часом. Надсилайте заповнені українською мовою заявки на адресу grants.engage@pactworld.org з темою “Відповідь на конкурс заявок з громадянської освіти заради реформ”.

Важливо знати, що:

 • у рамках цього конкурсу програма «Долучайся!» та МФВ не можуть надавати гранти прибутковим організаціям, політичним партіям, державним органам, релігійним організаціям або фізичним особам;
 • дослідження може бути одним з інструментів, але не єдиним завданням проектної пропозиції;
 • заявникам буде повідомлено про статус розгляду їхньої пропозиції письмово електронною поштою;
 • рішення конкурсної комісії є остаточним і не підлягає перегляду; коментарі щодо проектних пропозицій не надаються;
 • подані пропозиції не можуть бути повернені або розглянуті повторно;
 • всі розділи форми заявки повинні бути заповнені для взяття її до розгляду;
 • заявки, отримані після кінцевого терміну подання заявок, не розглядатимуться.

Питання:

Запитання стосовно цього конкурсу надсилайте на електронну адресу  grants.engage@pactworld.org  не пізніше 23 лютого 2018 з чітким зазначенням назви конкурсу в темі листа. Програма «Долучайся!» та МФВ не зобов’язуються надавати роз’яснення щодо запитань, які надійдуть після цієї дати. Відповіді будуть надані до 2 березня 2018. Для забезпечення справедливості і прозорості конкурсу програма «Долучайся!» та МФВ не надаватимуть попередніх оцінок стосовно відповідності заявників, їхніх дій або окремих видів діяльності заявленим цілям та завданням конкурсу. Програма «Долучайся!» та МФВ не надаватимуть жодних індивідуальних відповідей на запитання. Зібрані відповіді на усі запитання, а також інші важливі повідомлення для заявників, будуть опубліковані на фейсбук сторінці програми «Долучайся!»  та на веб-сайті Міжнародного фонду “Відродження” (www.irf.ua).

Leave a Reply

Your email address will not be published.