Розробка й упровадження належної політики стосовно національних меншин, у тому числі народу ромів, має стати одним із пріоритетних завдань держави.

Понад рік тому указом Президента України було затверджено Стратегію захисту й інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року. Уряд прийняв відповідний План заходів. Відповідальним за його виконання призначено Міністерство культури. Органи виконавчої влади на місцях, у свою чергу, отримали завдання розробити й ухвалити регіональні Плани заходів.

На думку українських і міжнародних експертів, урядовий План заходів має низку недоліків і потребує доопрацювання. Для формування пропозицій щодо вдосконалення документу слід оцінити результати його впровадження впродовж 2013-2014 років. Проведення такого моніторингу дасть змогу неурядовим організаціям (НУО) та активістам виявити недоліки у Плані заходів і прогалини в його виконанні, розробити рекомендації державним органам задля його вдосконалення.

Мета конкурсу – залучити НУО, які представляють інтереси ромських громад або працюють із ними, до підготовки рекомендацій задля покращення національної політики щодо ромів через моніторинг Плану заходів, підготовку та презентацію відповідного звіту й пакету рекомендацій на вітчизняному й міжнародному рівнях.

Завданням конкурсу є створення неформальної спільної платформи для НУО, які спільно розроблять методологію моніторингу, проведуть моніторинг, підготують і оприлюднять консолідований звіт із рекомендаціями.

Заплановано тісну співпрацю між усіма грантоотримувачами в межах підтриманих проектів. Ідеться про проведення щонайменше трьох робочих зустрічей для узгодження методології, розподілу ролей між учасниками неформальної платформи (вересень 2014 року), проходження тренінгу з адвокації, який буде організовано за підтримки Європейського центру захисту прав ромів (листопад 2014 року), зведення попередніх регіональних звітів і планування подальшої адвокаційної стратегії (грудень 2014 року).

Після завершення проектів передбачено продовження спільної діяльності задля підготовки, публікації та презентації звіту на національному й міжнародному рівнях.

Проектні пропозиції, подані на конкурс, мають відповідати таким вимогам:
– передбачати співпрацю між двома чи більше партнерами (НУО); додатковою перевагою буде міжрегіональна співпраця між організаціями – учасницями проекту; групу партнерів проекту та ролі учасників має бути погоджено всіма сторонами на етапі підготовки проекту, відповідні листи підтримки чи меморандуми про співпрацю має бути додано до пакету аплікаційних документів;
– бути поданою від імені однієї організації з числа партнерів, яка візьме на себе загальне адміністрування спільного проекту (за погодженням із рештою партнерів);
– містити опис методології моніторингу (зміст, етапи, завдання, напрями);
– містити компонент інформаційного висвітлення перебігу проекту: початок моніторингу, проміжні результати й основні здобутки (систематичне висвітлення у ЗМІ й Інтернет-ресурсах).

Учасники конкурсу: неурядові організації, які представляють ромську національну меншину та/або мають досвід роботи в ромських громадах задля захисту прав ромів.

Важливо!

– Перевагу буде надано організаціям, що планують мережеві проекти та/або координацію мережі ромських НУО у співпраці з ромською молоддю з числа стипендіатів Ромського освітнього фонду.
– Термін реалізації проектів – до 4 місяців.
– Організації, які подають проекти на конкурс, зобов‘язані взяти участь у робочих зустрічах, присвячених розробці уніфікованої методології моніторингу, спільній підготовці узагальненого звіту, а також узяти участь у навчанні з адвокації, яке проводитиме Європейський центр захисту прав ромів, упродовж вересня – грудня 2014 року.
– Витрати на участь представників НУО у спільних зустрічах відшкодовують організатори (Міжнародний фонд «Відродження» та Європейський центр захисту прав ромів).

Середній розмір очікуваного гранту – 65 000 грн.
Загальний бюджет конкурсу – 295 677 грн.
Останній термін подання проектних пропозицій – 1 вересня 2014 року.
Оголошення результатів конкурсу – до 15 вересня 2014 року.

Зверніть увагу!
• Проектних пропозицій, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.
• Дату подання проектної пропозиції визначають за поштовим штемпелем.
• Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
• Надісланих факсом проектних пропозицій не розглядатимуть.
• Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
• Про результати конкурсу учасників/учасниць повідомлять електронним листом.
• Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
• Причин відмови в підтримці проектної пропозиції не повідомляють.

Проектні пропозиції слід оформити за аплікаційною формою та надіслати у трьох примірниках на електронні адреси zhmurko@irf.ua та shvaiun@irf.ua.

Для отримання консультацій щодо підготовки проектних пропозицій слід звертатися електронною поштою до Ольги Жмурко, директора Ромської програмної ініціативи (zhmurko@irf.ua), й Олександра Шваюна, менеджера Ромської програмної ініціативи (shvaiun@irf.ua).

Міжнародний фонд «Відродження» розвиває програму «Ромcька ініціатива» з 1998 року. Діяльність Ромської програмної ініціативи за напрямом розробки національної політики щодо ромського населення покликана сприяти залученню лідерів ромських громад до процесу прийняття рішень, громадського контролю за виконанням державних програм для ромської національної меншини. Фонд активно підтримує зусилля ромських активістів, спрямовані на приєднання України до міжнародної ініціативи «Декада ромського залучення».

Leave a Reply

Your email address will not be published.