ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики», ГО «Інститут Громадської Експертизи», ГО «Громадський захист» запрошують Вас взяти участь у роботі міжрегіональної науково-практичної конференції

«ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА»

12 вересня 2014 р. у м. Дніпропетровськ

Мета конференції:

Створення площадки для діалогу між науковцями, представниками інститутів громадянського суспільства, аналітичних центрів та органів влади для систематизації результатів теоретичних досліджень та досвіду практичного використання інструментів громадського контролю в Україні, оприлюднення результатів громадських моніторингів та громадських експертиз, наукових досліджень та практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення рівня участі громадськості в управлінні державними справами, ефективності та результативності управлінських рішень, удосконалення діалогу між підприємцями, органами влади та громадськістю у процесі формування оновленої системи державного управління в Україні.

Планується робота за такими напрямами:

1. Інституалізація та правове забезпечення громадського контролю в Україні;
2. Громадський моніторинг та оцінка діяльності органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування;
3. Громадський контроль як інструмент налагодження діалогу між владою, бізнесом та громадськістю;
4. Партнерство наукових установ та громадських об’єднань у процесі здійснення громадського контролю діяльності органів влади;
5. Пріоритети розвитку інструментів громадського контролю в Україні (громадський моніторинг, експертиза, слухання, обговорення, звітування тощо) .
Умови участі у конференції: якщо Ви зацікавилися пропозицією та бажаєте взяти участь у конференції, то для цього необхідно до 17:00 5 вересня 2014 р.надіслати в електронному вигляді заявку (форму заявки можно загрузити за посиланням https://www.dropbox.com/s/wk8iisi0fh3d759/Додатки_МНПК.doc?dl=0), тези доповіді (вимоги до оформлення тез наведені у додатку, що міститься у посиланні) та копію квитанції про сплату організаційного внеску на адресу: dcecrp@i.ua.

Організаційний внесок: за участь у конференції автори сплачують організаційний внесок, який покриває витрати на виготовлення збірника матеріалів конференції та його розсилку авторам. Розмір організаційного внеску залежить від обсягу тез доповідей та становить 25,00 грн. за одну сторінку. Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції, очним учасникам збірники будуть видаватися під час проведення заходу.

Реквізити для оплати: отримувач: ФОП Брагiна Олена Володимирiвна, р/р 260013569302, ЕДРПОУ(ІПН) 2867905828, МФО: 307231, Філія Дніпропетровське РУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит», призначення платежу: за участь у конференції ПІБ, без ПДВ.

Оргкомітет сплачує витрати за харчування учасників під час конференції. Організатори конференції не відшкодовують учасниками витрати на проїзд та проживання.

До участі у конференції запрошуються: представники аналітичних центрів, інститутів громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, науковці, аспіранти, студенти, представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Контактна особа: Андреєв Олексій, (066) 77-66-456, dcecrp@i.ua, www.dcecrp.ho.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published.