ПРІОРИТЕТИ: Гранти пıдтримують проєкти, щодопомагають16-25 рıчним проявити себе. Інклюзивнı театральнı постановки, кıнематографıчнıтабори, урбанıстичнıлабораторıї з переосмислення публıчнихпросторıв та ıншııнıцıативи, щоспонукають творити.

БЮДЖЕТ: Від 6 000 до 8 000 євро

БЕНЕФІЦІАРИ: Органıзацıї, щомають досвıду сферıкультури ı мистецтва, офıцıйно зареєстрованıв Українıта можуть отримувати грантову допомогу

ДЕДЛАЙН: 12.03.2021 року

Деталі: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/149

Leave a Reply

Your email address will not be published.