28 квітня 2017 року в місті Жовті Води відбувся круглий стіл з експертного обговорення SWOT-аналізу стратегічного плану розвитку міста Жовті Води.

Круглий стіл відкрив Євген Глазирін який привітав присутніх та коротко  розповів присутнім про важливість заходу, представив експертів та передав слово Олексію Літвінову – експерту Центру підтримки громадських і культурних ініціатив «Тамариск».

Олексій Літвінов розпочав обговорення, з того, що запитав у присутніх, чи знають вони, що у їхньому місті є стратегічний план розвитку міста Жовті Води. Більшість присутніх здивувалися наявністю стратегічного плану їх міста але були і ті хто особисто приймав участь  в її розробці. Під час обговорення з’ясувалося, що у 2015 р. у міста Жовті Води відбулося оновлення стратегічного плану розвитку.

Затверджена у 2008 р. рішенням Жовтоводської міської ради від 10.09.2008 року № 695-35(II)-/V „Про затвердження Стратегічного плану соціально-економічного та культурного розвитку м. Жовті Води на період 2008-2020 роки” втратила  чинність. Замість неї була розроблена та затверджена рішенням Жовтоводської міської ради  від 28 травня  2015 р. № 2188-62(І)/VI «Про Стратегію розвитку м. Жовті Води на період до 2020 року» актуальна Стратегія розвитку м. Жовті Води на період до 2020 року.

До експертного обговорення долучився Олексій Андреєв, який  запропонував присутнім провести критичний аналіз обох стратегій, планів їх реалізації та отриманих результатів.

Завдяки дискусії були визначені основні проблеми, які супроводжували процес розробки обох стратегій:

  • низька активність громадян та представників громадянського суспільства у розробці стратегій, їх обговорення;
  • відсутність консенсусу у мешканців міста щодо майбутнього міста;
  • відсутність у вільному доступі планів реалізації стратегії та звітів про їх виконання із аналізом досягнення стратегічних цілей та пріоритетів;
  • частина стратегічних цілей мають популістський характер й не мають обґрунтованих шляхів досягнення й відповідних ресурсів.

Одним з недоліків концепції та реалізації Стратегії 2008 року була визначена залежність від фінансування з державного бюджету та надвелика залежність від функціонування містоутворюючого підприємства ДП «Східний ГЗК» , ТОВ «Восток-Руда» на діяльність якого міська влада та місцева громада має дуже обмежений вплив через його стратегічний статус. Діючі державні програми щодо міста Жовті Води (рекультивація земель, реабілітація навколишнього середовища тощо) не фінансуються у належному обсязі дуже тривалий час. Спад діяльності на містоутворюючих підприємствах викликав збільшення безробіття та привів до стану тривалої соціальної депресії.

Олексій Андреєв запропонував присутнім перейти до формування стратегічного бачення та місії міста виходячи з двох концептуальних поглядів – «роль міста для городян» та «роль міста для оточення (області, країни, світу)». Найбільш цікавою для учасників виявився пошук відповіді на питання щодо наявних унікальних рис міста, які можуть стати найбільшими конкурентними перевагами.

Дискусія була палкою і дуже жвавою. Особливо палко обговорювалося стратегічне  бачення  міста  у  майбутньому : «Жовті Води – екологічно чисте українське місто стабільного економічного розвитку, сталого добробуту та правопорядку». Дискусія точилася щодо визначення, чи має українське місто Жовті Води стати екологічно чистим чи безпечним. Після дискусій учасники прийняли рішення, що все ж таки Жовті Води має стати екологічно безпечним українським містом.

Олексій Літвінов запропонував провести мозковий штурм в ході якого учасники експертного обговорення напрацювали характеристики та риси міста, які мали б характеризувати його у майбутньому. Після завершення мозкового штурму учасники повернулися та обговорили кожну із записаних ідей, визначили найбільш пріоритетні з них.

Під час другої частини круглого столу було проаналізовано стан, у якому перебуває територіальна громада на даний час. Один із методів проведення такого аналізу існуючого стану є методика SWOT – аналізу. Вона передбачає визначити сильні  та слабкі сторони територіальної громади, а також можливості та загрози. Учасники круглого столу обговорили усі 205 позицій які були попередньо розроблені фахівцями, завдяки чому вдалося виокремити найбільш важливі. Захід відбувся задяки фінансовій підтримці Фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Leave a Reply

Your email address will not be published.