19 листопада 2013 року, за ініціативи Дніпропетровського координаційно-експертного центру з питань регуляторної політики, у м. Дніпропетровську пройшов круглий стіл на тему «Зона вільної торгівлі з ЄС: очікування Дніпропетровщини напередодні підписання Угоди про Асоціацію». Захід проходив в рамках проекту, який реалізує Поліський фонд у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій (м. Київ), другою робочою групою Української національної платформи Східного Партнерства та Асоціацією регіональних аналітичних центрів за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».
У роботі круглого столу взяли участь представники Дніпропетровської міської ради, громадських та партійних організацій, консультативно-дорадчих органів утворених при органах влади, підприємці, журналісти та науковці. Даний круглий стіл став 12 з серії 14 круглих столів, які проводяться з 9 жовтня 2013 року у різних регіонах України. Головною метою цих заходів є започаткування на місцевому рівні неупередженої дискусії щодо переваг та викликів для регіонів в результаті створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС.
Круглий стіл у Дніпропетровську пройшов на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. «Даний вищий навчальний заклад було обрано невипадково для проведення подібної дискусії. З 2006 по 2012 роки науковцями цього вишу було проведено 8 фундаментальних та прикладних наукових досліджень у яких ґрунтовно досліджено різноманітні питання європейської інтеграції, зокрема це, трансформація державної молодіжної політики, розвиток регіонального співробітництва, адаптація досвіду європейського врядування в Україні, процес європеїзації та його вплив на публічне адміністрування в Україні, розроблення підходів та моделей адаптації системи управління місцевим розвитком до стандартів Європейського Союзу, досвід реформування територіальної організації публічної влади в країнах ЄС та шляхи його адаптації в Україні», – відзначив голова Дніпропетровського координаційно-експертного центру з питань регуляторної політики, Олексій Літвінов.
Відкриваючи круглий стіл, Олександр Рудік, заступник директора з наукової роботи Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, навів цитату з виступу Президента України В.Ф.Януковича на регіональному засіданні Всесвітнього економічного форуму (6 листопада 2013 р., м. Київ) «Виклики глобалізованого світу формують перед Україною низку актуальних завдань, пов’язаних із пошуком нових джерел конкурентоспроможності та створення нових економічних партнерств, у взаємодії з якими Україна могла би прискорити модернізацію національної економіки. Обираючи політику зближення з Європейським Союзом. Ми робимо прагматичний вибір оптимальної моделі національної модернізації». Також, О.Рудік навів дані Світового банку, зокрема для порівняння рівня розвитку Польщі й Ураїни у 1990 р. та у 2013 р. Якщо у 1990 р. ВВП Польщі складав 65 млрд. дол. США, а України – 90 млрд. дол. США, то вже у 2013 році ВВП Польщі складає 488 млрд. дол. США, а України – 160. За цей же час частка Польщі у світовому ВВП зросла з 2,92% до 7,32%, а України зменшилася з 4,05% до 2,35%.
Основну доповідь «Економічні наслідки підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною» представив науковий співробітник Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Віктор Гречин, який розповів про економічні наслідки підписання Угоди про асоціацію. Доповідач зупинився на принципах утворення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі, адаптації українських підприємців до європейських технічних регламентів, особливостях і наслідках гармонізації законодавства в сфері екології, підприємництва, охорони здоров’я тощо. Наприкінці доповіді Віктор Гречин зупинився на «регіональному вимірі» – наслідках підписання Угоди про асоціацію для Дніпропетровщини. «Дніпропетровська область – один із найбільш індустріально розвинених регіонів України. Чорна і кольорова металургія, гірничодобувна і машинобудівна галузі обумовлюють промислову потужність регіону. Однак у цих самих секторах наявні і серйозні виклики – потрібно буде модернізувати виробництво, збільшувати його енергоефективність, впроваджувати європейські екологічні стандарти», – зазначив Віктор Гречин. Також експерт наголосив на необхідності диверсифікації ринків збуту для сектору важкої промисловості, адаптації навчальних програм вищих навчальних закладів до потреб виробництва і більш тісної співпраці бізнесу із навчально-науковим сектором.
«Дніпропетровські підприємці мають тісні взаємовідносини з європейськими партнерами і очікують збільшення ділової активності в результаті створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС», – зазначив у своєму виступі, заступник директора департаменту – начальник управління розвитку підприємництва та інвестицій департаменту промисловості, підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради Микола Шевченко. У своїй доповіді він також наголосив, що розвиток підприємництва є пріоритетним напрямком діяльності місцевої влади, основним завданням якої є запровадження кращого європейського досвіду у сфері надання адміністративних послуг підприємцям, у тому числі з використанням ІТ-технологій. Результатом такої роботи є збільшення кількості приватних підприємців, покращення якості товарів і послуг, з одночасним зменшенням рівня безробіття, корупції та інших негативних наслідків. Основою для подібних перетворень є налагодження тристороннього діалогу між владою, бізнесом і громадськістю, наголосив Микола Шевченко.
Доповідаючи про розвиток електронних послуг у країнах Європейського Союзу, старший викладач Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України Сергій Кіян, навів приклади послуг, які можуть отримувати громадяни Франції, а також громадяни України, що знаходяться у Франції. За висновками Сергія Кіяна, громадяни України можуть отримати у Франції значно більшу кількість адміністративних послуг в електронному вигляді та дистанційно ніж в Україні. Про очікування підприємців та громадськості від підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС доповідали Олександр Малик, голова правління ГО «Асоціація виробників Дніпропетровщини» та Василь Сухов, голова Дніпропетровської правозахисної групи. У дискусії також взяли активну участь науковці Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара та підприємці.
Підбиваючи підсумки «круглого столу», учасники відзначили, що приєднання України до ПВЗВТ дає передусім шанс на модернізацію та розвиток місцевої та національної економіки, для використання якого необхідна кропітка робота і влади, і бізнесу, і інститутів громадянського суспільства.

Leave a Reply

Your email address will not be published.