За роки своєї незалежності Україна в 2014 р. вперше зазнала зовнішньої військової агресії з боку Російської Федерації. Загострення ситуації не вдалося врегулювати мирним шляхом, тому окуповану територію визнано зоною проведення антитерористичної операції. Проведення бойових дій на неконтрольованих Україною територіях, виведення з ладу мереж водо- та енергопостачання, проблеми із забезпеченням продуктами харчування, медичною допомогою і медикаментами, страх за власну безпеку та життя змусили значну частину громадян покинути власні домівки та переїхати до інших регіонів України. На превеликий жаль, продовження конфлікту та зростання числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) свідчать про довгостроковість даної проблеми.

На сьогодні Дніпропетровщина посідає четверте місце щодо кількості ВПО. За даними департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації станом на 02.10.2015 р. по Дніпропетровській області налічувалося 74 621 особа, що переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Слід наголосити, що реальна кількість ВПО безперечно більша за офіційні дані.

Якщо поглянути на карту Дніпропетровської області, то найбільша концентрація ВПО зна-ходиться у районах, що межують із Донецькою та Луганською областями, а саме: Покровському (3 829 осіб), Петропав-лівському (2 827 осіб), Межівському (2 173 особи), а також Дніпропетров-ському (1 549 осіб).

1

 

Однак левова частка переміщення ВПО припадає на м. Дніпропетровськ (30 591 особа) та міста обласного значення Кривий Ріг (7 661 особа), Павлоград (5 951 особа), Дніпродзержинськ (4 837 осіб), Першотравенськ (2 529 осіб), Нікополь (2 188 осіб), Новомосковськ (1 369 осіб), Тернівка (1 318 осіб). Кількість облікованих ВПО в інших населених пунктах області не перевищує 1 000 осіб.

2

На новому місці ВПО стикаються з низкою проблем таких як забезпечення житлом, працевлаштування, медичне забезпечення, влаштування дітей до закладів освіти (дошкільні, загальноосвітні та вищі навчальні заклади), оформлення статусу ВПО, отримання державної грошової допомоги, правової та психологічної допомоги та ін. На сьогодні вже зроблено перші кроки для правового захисту прав ВПО та громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (15.04.2014 р.), Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (20.10.2014 р.), постанови Кабінету Міністрів України «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» (01.10.2014 р.), «Про надання щомісячної адресної допомоги  особам, які переміщуються з тимчасово окупованої  території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (01.10.2014 р.), «Про затвердження Порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» (01.10.2014 р.) та ін. Однак відсутність комплексної національної політики та стратегії з питань внутрішнього переміщення є серйозною перепоною у довгостроковому вирішенні проблем ВПО.

3

З метою вдосконалення нормативно-правової бази на загальнодержавному та регіональному рівнях у Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Херсонській та Львівській областях реалізується проект «Захист прав внутрішньо переміщених осіб та боротьба з порушенням їх прав шляхом підвищення інституційного потенціалу місцевого самоврядування та реалізації соціальної реінтеграції». Проект реалізується Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини спільно з Центром політичних студій та аналітики за сприяння Посольства Нідерландів. У Дніпропетровській області партнером у реалізації проекту є громадська організація «Інститут Громадської Експертизи».

У Дніпропетровській області для проведення дослідження щодо забезпечення прав і свобод ВПО було відібрано 10 адміністративно-територіальних одиниць, в яких простежується найбільша концентрація вимушених переселенців, а саме: м. Дніпропетровськ, м. Дніпродзержинськ, м. Кривий Ріг, м. Павлоград, м. Першотравенськ, м. Нікополь, Дніпропетровський р-н, Покровський р-н, Петропавлівський р-н, Межівський р-н. У рамках вищезазначеного проекту було направлено низку запитів до місцевих органів влади щодо забезпечення прав і свобод ВПО. За попередніми результатами роботи аналітики Інституту Громадської Експертизи дійшли висновку, що:

1) найбільш інформаційно закритими є Дніпропетровська та Криворізька міські ради (по деяким запитам не вдалося отримати відповіді не зважаючи на телефонні дзвінки, повторні запити та скарги);

2) необхідно проводити тематичні семінари щодо правової обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод ВПО (деякі службовці уточнювали, що означає ВПО та хто такі внутрішньо переміщені особи);

3) існує проблема фінансового забезпечення для виплати одноразової грошової допомоги ВПО (приймаються рішення щодо виплати зазначеної допомоги ВПО, але виплати не здійснюються у зв’язку з відсутністю фінансування);

4) відсутність зкоординованості дій органів влади (наприклад, різняться дані отримані від Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та його структурних підрозділів – міських та районних управлінь Пенсійного фонду України).

З огляду на вищезазначене, аналітики Інституту Громадської Експертизи наголошують на необхідності прийняття комплексної загальнодержавної програми, направленої на вирішення проблемних питань ВПО, їх соціальної адаптації та реінтеграції в нових життєвих умовах. Також набирає актуальності питання створення координуючого органу з відповідними повноваженнями для комплексного вирішення актуальних проблем ВПО. На сьогодні, на жаль, у зв’язку з відсутністю координації навіть між структурними підрозділами одного підпорядкування не можливо узагальнити дані щодо ВПО. Це свідчить про розпорошеність компетенції органів влади у вирішенні питань ВПО, відсутність належного контролю, у тому числі громадського, за діями відповідних органів влади та їх відповідальності у разі порушення прав і свобод ВПО. Як наслідок не можливо отримати достовірну інформацію та визначити реальний стан ситуації щодо проблемних питань ВПО. За таких умов приймаються неефективні та необґрунтовані управлінські рішення, які нездатні розв’язати актуальні питання ВПО.

Матеріали підготовлено громадською організацією «Інститут Громадської Експертизи»

Контактна особа: генеральний директор ГО «ІГЕ» Літвінова Наталія, моб. тел. 066-98-55-433

Прес-реліз_ВПО

Leave a Reply

Your email address will not be published.