Освітня оn-line програма «Успішно контролюємо владу» , що проводиться Центром «Тамариск» продовжує свою роботу. 29 травня 2020 року для активістів громадських організацій та благодійних фондів відбувся майстер-клас  «Аналіз державної політики на місцевому рівні або як приймати ефективні рішення»

Майстер-клас проводив експерт Центру «Тамариск» Олексій Літвінов

Основні питання, що розглядалися:

 • Що таке політика та чим вина відрізняється від стратегії?
 • Що таке аналіз політики?
 • Методи аналізу політики?
 • Цикл вироблення політичних рішень?
 • Етапи вироблення та впровадження політичних рішень?
 • Залучення стейкхолдерів?
 • Основи проведення аналізу ризиків?
 • Аналіз зацікавлених сторін та стейкхолдерів?
 • Аналіз вигід та витрат?
 • Документи з аналізу політики (білі та зелені книги).

Майстер-клас  «Аналіз державної політики на місцевому рівні або як приймати ефективні рішення» став фінальним заходом освітньої програми «Успішно контролюємо владу». Сам курс було розроблено так, щоб під час всіх майстер-класів та вебінарів поступово розкривалася інформація, яка буде максимально сконцентрована у цьому заході. Завдяки такій побудові вдалося забезпечити поступове збільшення складності поданого матеріалу.

Під час майстер-класу учасники з’ясували ключові відмінності визначень «політика», «стратегія», «аналіз політики». Досить ґрунтовно було розглянуто ознаки державної політики та її ключові елементи. В ході майстер-класу розкрито перелік та ролі суб’єктів здійснення аналізу політики, їх можливості.

Учасникам вдалося розібрати і зрозуміти відмінності між політикою як політичною діяльністю та політичним курсом. Відрізняти політичний аналіз від аналізу політики. З метою закріплення отриманої інформації додатково було проведено аналіз характерних ознак державної політики.

Громадські активісти отримали інформацію про основні можливості, які дає аналіз політики, а саме:  

 • дати аргументацію для прийняття рішень;
 • окреслити оптимальні рішення – оптимізувати вирішення проблем;
 • передбачити негативні наслідки, запобігти помилкам;
 • виявити прихильників, сприяти залученню союзників;
 • виявити тих, хто чинитиме опір нашим рішенням, спробувати зменшити супротив тощо.

В ході майстер-класу використовувалися успішні приклади з вітчизняної практики, коли аналіз політики дозволяв прийняти адекватні та ефективні рішення.

Особливу зацікавленість учасників викликала тема циклу вироблення політики. Зокрема, твердження що у разі розв’язання проблеми за допомогою політичного рішення ми обов’язково виходимо на нову проблему більш високого рівня. Під час заходу ґрунтовно розглянуто кожен з 6 етапів циклу, наведено його характеристику, а також висновки щодо незастосування в Україні 3 з 6 обов’язкових етапів, що призводить до неефективної політики на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Найбільш ґрунтовно були розглянуті питання визначення проблеми політики, її аналізу та структурування, визначення джерел інформації, ключових гравців та їх аналізу. Додатково було розглянуто практику застосування аналізу вигід-витрат для обґрунтування обраного варіанту політики.

Серед цікавих лайфхаків – приклади з переведення якісних показників у кількісні (оцінка «вартості» життя для вироблення варіантів політики), пошук джерел інформації та їх верифікації.

Наприкінці заходу учасники отримали вичерпну інформацію про різні типи документів з аналізу політики (зелені та білі книги), розібрали ключові відмінності між ними. Додатково було проведено аналіз відмінності структури доповідної записки від пояснювальної записки, яка готується відповідно до регламенту Кабінету Міністрів України.

Освітня програма «Успішно контролюємо владу» проводиться в рамках проекту «Підвищення інформаційно — комунікаційного потенціалу організацій громадянського суспільства Східної та Центральної України», який реалізується Центром «Тамариск» за фінансової підтримки Національного Фонду Демократії.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.