Мета проєкту: сприяння підвищенню професійного рівня та активності ОГС Дніпропетровського регіону шляхом проведення освітньої програми, консультування з актуальних питань діяльності, інформаційних та комунікативних заходів, обміну кращими практиками вирішення місцевих проблем.

Були проведені 7 тренінгів з питань розробки та менеджменту проєктів, зв’язків з громадськістю, використання новітніх медіа, основ фасилітації, громадської експертизи, на яких отримали знання та навички 143 представника ОГС та ініціативних груп. Проведено більше 200 консультацій, 9 експертних візитів в ОГС, під час яких надавалася методична та експертна допомога.

Проведено 9 засідань Клубу позитивних змін, спільне засідання з Дніпропетровським прес-клубом реформ, прес-конференція. Всього у проєкті взяли участь представники 87 організацій громадянського суспільства Дніпропетровського регіону.

Все це сприяло створенню нових ОГС, підвищенню ефективності діючих організацій, створенню партнерств, посиленню інформаційного обміну між ОГС регіону, підвищенню впливу деяких ОГС на вирішення актуальних проблем на місцевому рівні у сільській місцевості.

Leave a Reply

Your email address will not be published.