Мета проекту полягала у зміцненні організаційних можливостей громадських організацій на рівні місцевих громад шляхом створення можливостей для розвитку центрів місцевої активності на базі існуючих будинків культури.

Було проведено дослідження діяльності будинків культури та їх можливостей до адаптації реальним потребам місцевих громад. Розроблені рекомендації Міністерству культури та туризму України в частині адаптації існуючої нормативно-правової бази про діяльність будинків культури до сучасних потреб місцевих громад. Організовано суспільний діалог на тему діяльності будинків культури із залученням територіальних громад, які мають позитивний досвід з цього питання. Проведена інформаційна кампанія з метою популяризації Центрів місцевої активності в регіонах.

Leave a Reply

Your email address will not be published.