Необхідність даного проєкту була викликана низьким рівнем поінформованості громадськості про діяльність організацій громадянського суспільства не тільки з боку пересічних громадян, а й з боку місцевої влади, відсутністю взаємодії організацій у самому громадському секторі регіону. Було видано і розповсюджено Довідник про діяльність активно діючих ОГС, створено сайт «Громадські ініціативи в Дніпропетровській області», проведено ряд комутативних заходів, налагоджено партнерство з рядом ОГС та ЗМІ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.